Tożsamość jako fundament

Tożsamość jako fundament

Inwestycja w kulturalne dziedzictwo narodowe to obowiązek kluczowych podmiotów gospodarczych. PGE Polska Grupa Energetyczna wspiera instytucje kultury, które poprzez realizowane programy w zakresie gromadzenia, ochrony czy konserwacji zbiorów, odgrywają istotną rolę w procesie budowy tożsamości narodowej jako filaru patriotyzmu.

 

PGE Kulturalna Grupa Energetyczna

Prof. dr hab. Andrzej Szczerski

Prof. dr hab. Andrzej Szczerski – historyk sztuki
Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie

Zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie liczą niemal milion obiektów. Muzeum nieustannie powiększa kolekcję zgodnie ze strategią zakupów, a także dzięki depozytom i darowiznom.

W 2022 roku przybyło nam ponad 1 300 eksponatów. Priorytetem jest budowanie kolekcji sztuki współczesnej i polskiego wzornictwa, mając na uwadze tworzone Muzeum Architektury i Designu w dawnym Hotelu Cracovia.

Dużą wagę przywiązujemy do ochrony dzieł nad którymi sprawujemy pieczę. W 2022 r. konserwacji poddaliśmy 28 tys. eksponatów. Zapewniamy najwyższe standardy konserwatorskie, jednocześnie wprowadzając energooszczędne rozwiązania. Konsekwentnie usprawniamy systemy przechowywania, eksponowania i monitoringu.

Zadaniem Muzeum jest też upowszechnianie wiedzy o kulturze i dziedzictwie Polski. Służą temu liczne wystawy w kraju i za granicą oraz bogaty program edukacyjny. Rozwijamy badania, których wyniki prezentujemy w publikacjach naukowo-badawczych i promocyjnych. W 2022 r. wydaliśmy 30 katalogów, albumów i przewodników.

Dowodem uznania dla naszej działalności jest wielkie zainteresowanie publiczności: w rekordowym – 2022 roku, Muzeum odwiedziło 1 milion 350 tys. osób.

 

szachy

 

Prof. Andrzej Betlej

Prof. Andrzej Betlej – historyk sztuki
Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu

Zespół Zamku Królewskiego na Wawelu, który konsekwentnie od 2020 roku realizuje ideę otwartości, efektywnie spełniając misję jednej z najbardziej prestiżowych instytucji muzealnych w kraju o szerokim upowszechnianiu wiedzy o królewskiej kolekcji.

Świadczy o tym osiągnięta w 2022 roku frekwencja wszechczasów 1 mln 791 tys. zwiedzających. To dla nas ogromne wyróżnienie i zasługa wytężonej pracy, a także niekonwencjonalnych pomysłów przyciągających na wystawy i wydarzenia niemal wszystkie grupy odbiorców kultury. Słuchamy naszych zwiedzających i reagujemy na ich potrzeby, tworząc wieloformatowe i ponadczasowe ekspozycje stałe i czasowe. Rozbudowujemy Zamek, by przybliżać miejsca nigdy wcześniej nieudostępnione.

Nieustannie prowadzimy badania archeologiczne i prace konserwatorskie, dbając o pamięć i chroniąc najcenniejsze dziedzictwo kulturowe w kraju. Akcentujemy nie tylko walor estetyczny bezcennej w skali świata kolekcji jagiellońskiej rezydencji, ale także prezentujemy osiągnięcia i arcyciekawe odkrycia kustoszy ujęte w wydanych przez nas publikacjach oraz przedstawiamy bogatą ofertę edukacyjną zaadresowaną do wszystkich. Wawel tętni życiem dzięki ludziom i dla ludzi.

 

dziedziniec

 

 

PGE Kulturalna Grupa Energetyczna - sponsoring muzeów

 

 INSTYTUCJA
1Muzeum Narodowe w Warszawie
2Muzeum Narodowe w Krakowie
3Muzeum Narodowe w Lublinie
4Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu

Muzea wspierane przez PGE oprócz regularnej działalności prowadzą liczne działania edukacyjne, w tym lekcje skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz warsztaty dla najmłodszych.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest m.in. Mecenasem Edukacji Zamku Królewskiego na Wawelu.

 

 

konie

 

 

Działalność instytucji kultury sponsorowanych przez PGE w 2022 roku: