Strategiczna zmiana

Strategiczna zmiana

Przyjęta w 2021 roku strategia sponsoringowa wskazała strategiczne kierunki działalności sponsoringowej PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Nasze działania realizowane są w ramach programów: MOCna Liga PGE, Moc Wiatru i Wody, Sportowa Zima z PGE, Moc e-mocji, PGE Junior, PGE Kulturalna Grupa Energetyczna oraz PGE Dumni z Historii.

Każdy z tych programów zbudowany został w kontekście dążenia PGE do efektywności i skuteczności. Efektywności rozumianej jako budowa wartości dla inwestorów poprzez angażowanie środków finansowych w sposób, który pozwoli budować wartość marki PGE jako ważnego aktywa biznesowego.

Przyjęta przez nas definicja skuteczności ma zdecydowanie szerszy charakter. Wiąże się nie tylko z naszą działalnością operacyjną, ale również z odpowiedzialnym przywództwem rynkowym i społecznym, polegającym na kreowaniu warunków dla rozwoju w kluczowych obszarach dla polskich rodzin.

Jako  partner polskiego sportu i animator rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży zapewniamy środki finansowe niezbędne do tworzenia struktur rozwoju sportu dzieci i młodzieży w społecznościach lokalnych, a także wspieramy poprawę warunków konkurowania polskich sportowców na arenie międzynarodowej. Cieszymy się, że dzięki naszemu wsparciu w 2022 roku blisko 18 tysięcy dzieci mogło brać udział w zajęciach sportowych, których łączny czas to ponad 110 tysięcy godzin. Natomiast wspierani przez nas sportowcy zdobyli dla Polski w tym samym czasie blisko 250 medali na zawodach rangi mistrzostw świata i Europy.

Jako  mecenas kultury szczególną uwagę poświęcamy rozwojowi inicjatyw edukacyjnych w tym obszarze, aby zapewnić polskim rodzinom powszechny dostęp do edukacji w zakresie muzyki i sztuki. Instytucje kultury, z którymi współpracujemy w tym zakresie zorganizowały w 2022 roku zajęcia dla ponad 960 tysięcy dzieci.

Jako  kreator i mecenas projektów dbających o pamięć historyczną i tożsamość narodową współtworzymy programy, których celem jest budowa dumy z dziedzictwa narodowego poprzez upowszechnianie wiedzy o nim oraz jego promocję. Muzea Narodowe w Warszawie, Krakowie i Lublinie oraz Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu, z którymi współpracujemy, w 2022 roku przeprowadziły lekcje dla blisko 200 tysięcy dzieci, a prezentowane przez nie zbiory obejrzało blisko 4,5 miliona odwiedzających.

Wspólnie z naszymi partnerami, tj. sponsorowanymi przez nas organizacjami, stawiamy sobie ambitne cele, które realizujemy. Mamy przekonanie, że budowa silnego – zdrowego, wyedukowanego i zintegrowanego społeczeństwa to fundament budowy silnej gospodarki, skutecznie konkurującej na światowych rynkach.

Programy sponsoringowe

MOCna Liga PGE – 11 podmiotów, w tym m.in.:

 • PGE Narodowy
 • PGE Ekstraliga
 • PGE FKS Stal Mielec
 • PGE Skra Bełchatów
 • PGE Spójnia Stargard

Moc Wiatru i Wody

 • Polski Związek Żeglarski
 • Polski Związek Kajakowy
 • Polski Związek Pływacki

Sportowa Zima z PGE

 • Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego
 • Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego

Moc e-mocji

 • PGE Dywizja Mistrzowska Polskiej Ligi Esportowej
 • PGE Turów Zgorzelec e-sport

PGE Junior –  25 akademii

PGE Kulturalna Grupa Energetyczna – 20 podmiotów, w tym m.in.:

 • Filharmonia Narodowa w Warszawie
 • Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
 • Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Muzeum Narodowe w Lublinie
 • Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu

PGE Dumni z Historii

 • Muzeum Powstania Warszawskiego
 • Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu
 • Energetycy w Powstaniu

Przykładowe projekty realizowane dzięki wsparciu PGE:

 • „Chodź na łyżwy”
 • „Złota łyżwa”
 • „PGE PolSailing”
 • „PGE Największa Lekcja WF-u”