Silna i wiarygodna marka

Silna i wiarygodna marka

Efektywność i skuteczność

Integralnym elementem przyjętej Strategii Sponsoringu GK PGE był monitoring efektów jej wdrożenia.
Obejmuje on dwa równolegle realizowane procesy:

  • badanie efektywności wydatkowych środków poprzez odniesienie osiąganego ekwiwalentu reklamowego świadczeń sponsoringowych do wartości zawieranych kontraktów sponsoringowych;
  • cykliczny pomiar wizerunku marki PGE Polskiej Grupy Energetycznej w kontekście realizowanej działalności sponsoringowej i w odniesieniu do konkurencji rynkowej, którego wyniki prezentujemy na kolejnych stronach raportu.

Badanie wizerunku marki zrealizowane zostało w lutym 2022 roku na próbie N=1000 osób, reprezentatywnej dla populacji dorosłych Polaków. Prezentowanego pomiaru na zlecenie PGE dokonał instytut Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna.

Sport

Spontaniczna i wspomagana świadomość działalności sponsoringowej prowadzonej przez PGE Polską Grupę Energetyczną.

piłka nożna

48,8% Polaków wskazało PGE jako sponsora polskiego sportu (świadomość wspomagana). W grupie osób zainteresowanych sponsorowanymi przez PGE dyscyplinami sportu wskaźnik ten rośnie nawet do 55,1%. Wyższe wskaźniki można zaobserwować dla dyscyplin sportu, które wspieramy od relatywnie dłuższego czasu. Wierzmy, że strategiczna współpraca z partnerami, z którymi podjęliśmy działania na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy, będzie z biegiem czasu równie często dostrzegana przez osoby zainteresowane tymi dyscyplinami.

Spontaniczna świadomość sponsorowania sportu przez markę PGE Polska Grupa Energetyczna

Jakich zna Pan/Pani sponsorów w dziedzinie sportu? Proszę zapisać wszystkich sponsorów, którzy przychodzą Panu/Pani do głowy.

Wspomagana świadomość sponsorowania sportu przez markę PGE Polska Grupa Energetyczna

Proszę wskazać, które z poniższych firm najczęściej angażują się w sponsoring sportu.

Kultura

Spontaniczna i wspomagana świadomość działalności sponsoringowej prowadzonej przez PGE Polską Grupę Energetyczną.

koncert

W każdej z badanych grup zainteresowanych różnymi dziedzinami kultury rozpoznawalność PGE Polskiej Grupy Energetycznej jako mecenasa kultury wyniosła powyżej 20%, co jest wynikiem o co najmniej 5% wyższym aniżeli wynik w całej populacji. Osoby interesujące się kulturą dostrzegają zaangażowanie związane z realizacją programu „PGE Kulturalna Grupa Energetyczna” i „PGE Dumni z Historii”.

Spontaniczna świadomość sponsorowania kultury przez markę PGE Polska Grupa Energetyczna

Jakich zna Pan/Pani sponsorów w dziedzinie kultury?
Proszę zapisać wszystkich sponsorów, którzy przychodzą Panu/Pani do głowy.

Wspomagana świadomość sponsorowania kultury przez PGE Polską Grupę Energetyczną

Proszę wskazać, które z poniższych firm najczęściej angażują się w sponsoring kultury.

Partner polskiego sportu i animator rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży

Wpływ świadomości sponsorowania sportu przez PGE Polską Grupę Energetyczną na wskaźniki wizerunkowe.

piłkarze

63% badanych zgadza się, że stwierdzeniem, że PGE jest partnerem polskiego sportu i animatorem rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży. Wśród osób, które są świadome aktywności sponsoringowej PGE, wskaźnik ten jest wyższy o ponad 10% i wynosi 76,4%. Średni wskaźnik konkurentów branżowych w tym wymiarze wyniósł 56,5%.

Uwzględniając duży potencjał wzrostu wskaźników rozpoznawalności nawiązanych w ostatnich dwóch latach współprac sponsoringowych realizowanych w ramach naszych programów wierzymy, że nasze zaangażowanie w rozwój polskiego sportu będzie w jeszcze większym stopniu wspierało budowę marki PGE i zaufania do niej związanego ze stałym zaangażowaniem społecznym.

Proszę wskazać na ile poniżej wskazane określenia pasują Pana/Pani zdaniem do [nazwa spółki].
– Partner polskiego sportu i animator rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży.

Cała populacja

Osoby rozpoznające PGE jako sponsora sportu

Lider w rozwoju produkcji energii odnawialnej

Wpływ świadomości sponsorowania sportu przez PGE Polską Grupę Energetyczną na wskaźniki wizerunkowe.

wiatraki

Jako lider w rozwoju produkcji energii odnawialnej prowadzimy stały dialog ze sponsorowanymi przez nas organizacjami na temat odpowiedzialnych postaw związanych z gospodarowaniem energią elektryczną oraz sposobów jej wytwarzania. Wspólnie budujemy działania wizerunkowe budujące zaufanie i zaangażowanie w rozwój odnawialnych źródeł energii. W efekcie wśród kibiców sportu blisko 60% badanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że PGE jest liderem w tym obszarze. Dla porównania średnia dla konkurentów branżowych w tożsamej grupie była niższa o ponad 5%.

Proszę wskazać na ile poniżej wskazane określenia pasują Pana/Pani zdaniem do [nazwa spółki].
– Lider w rozwoju produkcji energii odnawialnej.

Cała populacja

Osoby rozpoznające PGE jako sponsora sportu

Mecenas kultury

Wpływ świadomości sponsorowania kultury przez PGE Polską Grupę Energetyczną na wskaźniki wizerunkowe.

orkiestra

46% dorosłych Polaków zgodziło się ze stwierdzeniem, że marka PGE jest mecenasem kultury wysokiej. Jednakże wśród osób, które wskazały PGE Polską Grupę Energetyczną jako sponsora kultury wskaźnik ten jest o blisko 30% wyższy i wynosi 75,3%. Uwzględniając skalę projektów realizowanych z naszymi partnerami – instytucjami kultury, w ramach programu „PGE Kultura Grupa Energetyczna” wskaźnik dla całej populacji powinien bardzo dynamicznie rosnąć na przestrzeni najbliższych lat.

Proszę wskazać na ile poniżej wskazane określenia pasują Pana/Pani zdaniem do [nazwa spółki].
– Mecenas kultury wysokiej.

Cała populacja

Osoby rozpoznające PGE jako sponsora sportu

Kreator i mecenas projektów dbających o pamięć historyczną i tożsamość narodową

Wpływ świadomości sponsorowania kultury przez PGE Polską Grupę Energetyczną na wskaźniki wizerunkowe.

warta

Program „PGE Dumni z Historii” jest budowany w szczególnych okolicznościach, trudnej sytuacji międzynarodowej i wojny za naszą wschodnią granicą, dlatego poświęcamy mu szczególną uwagę. Dostrzegli to respondenci, spośród których blisko połowa wskazała PGE jako kreatora i mecenasa projektów dbających o pamięć historyczną i tożsamość narodową. W grupie osób, które były świadome realizowanych przez nas działań sponsoringowych w obszarze kultury wskaźnik ten zbliżył się do 80%.

Wspólnie z naszymi partnerami muzeami pielęgnującymi pamięć narodową i prowadzącymi niezbędne działania edukacyjne, nie ustaniemy w staraniach, których celem jest budowa silnych fundamentów poczucia dumy zbudowanej w kontekście historii Polski oraz wiary w jej dobrą przyszłość w ramach wspólnoty narodowej.

Proszę wskazać na ile poniżej wskazane określenia pasują Pana/Pani zdaniem do [nazwa spółki].
– Kreator i mecenas projektów dbających o pamięć historyczną i tożsamość narodową.

Cała populacja

Osoby rozpoznające PGE jako sponsora kultury