Polityka Prywatności i wykorzystywania plików „cookies” w serwisie raportsponsoringowy.gkpge.pl

Warunki ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych
  Użytkowników „Strony” znajdującej się pod adresem elektronicznym
  www.raportsponsoringowy.gkpge.pl.
 2. Zawartość Strony stanowi własność Administratora danych, którym jest
  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i jest prawnie chroniona.
 3. Strona ma charakter wizerunkowy.
 4. W celu korzystania ze Strony Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Strony może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
 5. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oświadcza, że jako administrator Strony dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na Stronie treści były wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa. W szczególności administrator dba o to, aby Strona nie zawierała treści, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

Gromadzenie danych

 1. Zgodnie z przyjętą praktyką przez większość serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:
 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio
  komputer użytkownika);
 • nazwę stacji użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest
  możliwa;
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
 • czas nadejścia zapytania;
 • pierwszy wiersz żądania HTTP;
 • kod odpowiedzi HTTP;
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów;
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do naszej strony nastąpiło przez odnośnik;
 • informacje o przeglądarce użytkownika;
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.  
 1. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę www.raportsponsoringowy.gkpge.pl. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości Strony, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które elementy strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura Strony nie zawiera błędów itp.
 2. Dodatkowo informujemy, że poprzez naszą stronę gromadzone są również dane przez Google Analytics. Google Analytics gromadzi własne pliki „cookies”, czyli dane związane z urządzeniem oraz przeglądarką, adresem IP i działaniami użytkownika w witrynie lub aplikacji, aby mierzyć i raportować statystyki interakcji użytkowników z witrynami lub aplikacjami, które korzystają z Google Analytics. Użytkownicy strony www mogą dostosowywać pliki „cookies” i gromadzone dane za pomocą takich funkcji jak: ustawienia plików „cookies”, identyfikator User-ID, Import danych i platforma Measurement Protocol.

Mechanizm plik „cookies

Pliki „cookies” są integralną częścią działania nowoczesnych stron internetowych. Większość personalizacji i integracji mediów społecznościowych na stronach internetowych opiera się na plikach „cookies”. Wykorzystywanie informacji zebranych za pośrednictwem plików „cookies” nie angażuje użytkowników Internetu, zdarza się jednak, że niektórzy właściciel stron internetowych używają informacji zebranych za pośrednictwem plików „cookies” w sposób, który może być uznany za naruszenie prywatności użytkowników. Aby pomóc odwiedzającym naszą stronę świadomie decydować o plikach „cookies” zamieszczamy poniższe informacje dotyczące naszej polityki w tym zakresie.

 1. Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, są one zapisywane podczas korzystania ze Strony na komputerze Użytkownika.
 2. „Cookies” są plikami tekstowymi umożliwiającymi serwerowi GK PGE poprawną prezentację danych zawartych na Stronie.
 3. Pliki „cookies” wykorzystywane są wyłącznie na wewnętrzne potrzeby optymalizacji Strony pod kątem wydajności oraz do analiz statystycznych.
 4. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nie gromadzi plików „cookies” w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Kwestie włączenia lub wyłączenia obsługi plików „cookies” zależą od konfiguracji przeglądarki i mogą być samodzielnie modyfikowane przez Użytkownika.
 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Jak zarządzać plikami „cookies”? Instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

 • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka,
 • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
 • Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,
 • Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci,
 • Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences.

Odpowiedzialność

 1. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których PGE S.A. przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 2. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Strony, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Strony oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nie mogą naruszać praw użytkownika.

Odnośniki do innych stron

 1. Strona zwiera odnośniki do YouTube oraz do strony www.gkpge.pl.
 2. Nie korzystamy z narzędzi, które dostarczają dostawcy mediów społecznościowych, które gromadzą informacje o ich użytkownikach odwiedzających stronę www.raportsponsoringowy.gkpge.pl.
 3. Na stronie www.raportsponsoringowy2022.gkpge.pl nie prowadzimy żadnych działań reklamowych czy remarketingowych.

Ochrona danych osobowych

 1. Zasady jakimi kierujemy się w obszarze ochrony danych osobowych oraz podstawowe klauzule informacyjne znajdują się na podstronie: www.gkpge.pl/rodo.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A –
  Agnieszka Zachaj-Zafirow,
  e-mail: iod.pgesa@gkpge.pl.

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane na Stronie. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na Stronie.
 2. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Data: 19.05.2023 r.