Inwestycje odpowiedzialne społecznie

Inwestycje odpowiedzialne społecznie

W strategii ogłoszonej w październiku 2020 roku Grupa Kapitałowa PGE przedstawiła plan transformacji i drogę do dekarbonizacji wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz ogłosiła cel neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Zgodnie z realizowaną strategią, plan inwestycyjny Grupy PGE obejmuje m.in. budowę największych w kraju elektrowni wiatrowych na Bałtyku. Nawiązując do tych założeń strategicznych  stworzyliśmy program „Moc Wiatru i Wody”, w ramach którego nawiązaliśmy współpracę z Polskim Związkiem Żeglarskim, Polskim Związkiem Kajakowym oraz Polskim Związkiem Pływackim. Wspólnie z naszymi partnerami realizujemy szereg działań na rzecz społeczności lokalnych, budując między innymi propozycję zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

 

Grupa PGE liderem zielonej zmiany w energetyce

sporty wodne

 

Posiadamy:

20 lądowych

elektrowni wiatrowych

24 farmy

fotowoltaiczne

2 magazyny

wytwarzania energii elektrycznej i ciepła

Cele strategiczne:

Offshore na Morzu Bałtyckim 2,5 GW mocy do 2030 roku, 6,5 GW mocy do 2040 roku

Farmy fotowoltaiczne 3 GW mocy do 2030 roku

Elektrownie wiatrowe 1,7 GW mocy do 2030 roku

Magazyny energii magazynowanie 800 MW do 2030 roku