logo PGE

PGE - sponsor zaangażowany społecznie

Raport sponsoringowy za 2022 rok